početak trajanje

Tajne sekte

13:38 42

Šemse-ul Emare

Lejla je tvrdoglava djevojka koja želi biti nezavisna i koja namjerava studirati u inostranstvu. Na vjenčanju Šakura, njenog rođaka, Lejlin otac, koji je jeo previše slatkiša, umire od dijabetesa. On je prije napisao oporuku kod svoje sestre, prema kojoj, ako se Lejla uda za jednu određenu osobu koja mu je na umu, između 12 osoba, cijeli Šemsu-l-Emare će pripasti njoj. Lejla ne zna ko je ta određena osoba, i priča se odvija oko dolaska različitih prosaca u kuću. 

14:26 36
15:17 31
15:57 28

Igrani film

16:36 90

Sretan rad

18:14 35

Prenosioci objave

Dokumentarac Prenosioci objave prikazuje život trojice Božijih poslanika u formi kratkih epizoda.  Hazreti Muhammed (s.a.v.s), hazreti Ibrahim (a.s) i hazreti Jusuf (a.s.) su prenosioci objave o kojima se govori u ovom programu.  Ovaj program, koristeći kur'anske ajete i prizore povezane s filmovima u vezi s njihovim životom,  donosi informacije o ova tri velika Božija poslanika.

18:51 10
19:51 8